Bilal Hoca

Nakıs Fiil Çekimi ve Örnekler

Aksamı sebanın illetli fiiller kısmından olan nakıs fiil, fiilin asıl harflerinden son harfinde illet harflerinden vav veya ye bulunan fiile denir. Dilimizde nakıs denince akla bir yeri eksik gelir burada da fiilin sonu eksikmiş gibi olduğu için nakıs anlamı verilmiştir. Eğer son harf vav olursa onun yerine uzun elif koyulur. Mesela دعا, رَجا gibi… Eğer son harf ye olursa onun yerine kısa elif koyulur. Mesela رَمَى, بَنَى gibi… Bu fiilleri çekimlerken hangi babtan geldiğine dikkat etmeliyiz. Bunu da sözlükten öğrenebiliriz. Önemli olan ortadaki harfin mazideki ve muzarideki harekesidir. Şimdi bablara göre fiillerin çekimlerine bakalım.

NAKIS FIIL NEDIR ORNEKLERI VE CEKIMI 1
Nakıs Fiil Çekimi ve Örnekler 2
  1. BABDAN GELEN NAKIS FİİLLER

Bu babın özelliği ortadaki harfin harekesinin mazide üstün, muzaride ötreli olmasıdır. Bu babta dikkat mazi çekimi yapılırken ikillerde illetli harf ortaya çıkar.

Nakıs Fiil Mazi çekimi

نَمَى fiilini mazi fiil olarak çekimleyelim.

Cemi (çoğul)Tesniye (ikil)Müfret (tekil) 
هُمْ نَمَوْاهُمَا نَمَوَاهُوَ نَمَا3.Tekil Şahıs (o erkek)
هُنَّ نَمَوْنَهُما نَمَتَاهِيَ نَمَتْ3.Tekil Şahıs (o kız)
اَنْتُم نَمَوْتُمْاَنْتُما نَمَوْتُمااَنْتَ نَمَوْتَ2.Tekil Şahıs (sen erkek)
اَنْتُنَّ نَمَوْتُنَّاَنْتُمَا نَمَوْتُمااَنْتِ نَمَوْتِ2.Tekil Şahıs (sen kız)
 نَحْنُ نَمَوْناانا نَمَوْتُMütekkelim (ben, biz)

Nakıs Fiil Muzari Çekimi

نَمَى fiilini muzari fiil olarak çekimleyelim.

Cemi (çoğul)Tesniye (ikil)Müfret (tekil) 
هُمْ يَنْمُونَهُمَا يَنْمُوانِهُوَ يَنْمُو3.Tekil Şahıs (o erkek)
هُنَّ يَنْمُونَهُما تَنْمُوانِهِيَ تَنْمُو3.Tekil Şahıs (o kız)
اَنْتُم تَنْمُوناَنْتُما تَنْمُوانِاَنْتَ تَنْمُو2.Tekil Şahıs (sen erkek)
اَنْتُنَّ تَنْمُوناَنْتُمَا تَنْمُواناَنْتِ تَنْمِينَ2.Tekil Şahıs (sen kız)
 نَحْنُ نَنْمُوانا اَنْمُوMütekkelim (ben, biz)

Nakıs Fiil Emir Çekimi

نَمَى fiilini emri hazır olarak çekimleyelim.

Cemi (çoğul)Tesniye (ikil)Müfret (tekil) 
اَنْتُم اُنْمُوااَنْتُما اُنْمُوااَنْتَ اُنْمُ2.Tekil Şahıs (sen erkek)
اَنْتُنَّ اُنْمُوناَنْتُمَا اُنْمُوااَنْتِ اُنْمِي2.Tekil Şahıs (sen kız)

Son Harfi Ye Olan Nakısı Yayi Mazi Çekimi

بَنَى fiilini mazi fiil olarak çekimleyelim.

Cemi (çoğul)Tesniye (ikil)Müfret (tekil) 
هُمْ بَنَوْاهُمَا بَنَيَاهُوَ بَنَى3.Tekil Şahıs (o erkek)
هُنَّ بَنَيْنَهُما بَنَتاهِيَ بَنَتْ3.Tekil Şahıs (o kız)
اَنْتُم بَنَيْتُمْاَنْتُما بَنَيْتُمااَنْتَ بَنَيْتَ2.Tekil Şahıs (sen erkek)
اَنْتُنَّ بَنَيْتُنَّاَنْتُمَا بَنَيْتُمااَنْتِ بَنَيْتِ2.Tekil Şahıs (sen kız)
 نَحْنُ بَنَيْناانا بَنَيْتُMütekkelim (ben, biz)

بَنَى fiilini muzari fiil olarak çekimleyelim.

Cemi (çoğul)Tesniye (ikil)Müfret (tekil) 
هُمْ يَبْنُونهُمَا يَبْنِيَانِهُوَ يَبْنِي3.Tekil Şahıs (o erkek)
هُنَّ يَبْنِينهُما تَبْنِيانِهِيَ تَبْنِي3.Tekil Şahıs (o kız)
اَنْتُم تَنْمُوناَنْتُما تَبْنِيانِاَنْتَ تَبْنِي2.Tekil Şahıs (sen erkek)
اَنْتُنَّ تَبْنِيناَنْتُمَا تَبْنِيانِاَنْتِ تَبْنِين2.Tekil Şahıs (sen kız)
 نَحْنُ نَبْنِيانا اَبْنِيMütekkelim (ben, biz)

بَنَى fiilini emri hazır olarak çekimleyelim.

Cemi (çoğul)Tesniye (ikil)Müfret (tekil) 
اَنْتُم اِبْنُوااَنْتُما اِبْنِيااَنْتَ اِبْنِ2.Tekil Şahıs (sen erkek)
اَنْتُنَّ اِبْنِيناَنْتُمَا اِبْنِيااَنْتِ اِبْنِي2.Tekil Şahıs (sen kız)

4.BABTAN GELEN NAKIS FİİLLER

Bu babta fiilin ortadaki harfi mazide esre, muzaride üstün olur. نَسِيَ, رَضِيَ, gibi…

نَسِيَ fiilini mazi fiil olarak çekimleyelim.

Cemi (çoğul)Tesniye (ikil)Müfret (tekil) 
هُمْ نَسُواهُمَا نَسِيَاهُوَ نَسِيَ3.Tekil Şahıs (o erkek)
هُنَّ نَسِيْنَهُما نَسِيَتَاهِيَ نَسِيَتْ3.Tekil Şahıs (o kız)
اَنْتُم نَسِيْتُمْاَنْتُما نَسِيْتُمااَنْتَ نَسِيْتَ2.Tekil Şahıs (sen erkek)
اَنْتُنَّ نَسِيْتُنَّاَنْتُمَا نَسِيْتُمااَنْتِ نَسِيْتِ2.Tekil Şahıs (sen kız)
 نَحْنُ نَسِيْنَانا نَسِيْتُMütekkelim (ben, biz)

نَسِيَ nakıs fiilini muzari fiil olarak çekimleyelim.

Cemi (çoğul)Tesniye (ikil)Müfret (tekil) 
هُمْ يَنْسَوْنَهُمَا يَنْسَيَانِهُوَ يَنْسَى3.Tekil Şahıs (o erkek)
هُنَّ يَنْسَيْنَهُما تَنْسَيَانِهِيَ تَنْسَى3.Tekil Şahıs (o kız)
اَنْتُم تَنْسَوْنَاَنْتُما تَنْسَيَانِاَنْتَ تَنْسَى2.Tekil Şahıs (sen erkek)
اَنْتُنَّ تَنْسَيْنَاَنْتُمَا تَنْسَيَانِاَنْتِ نَسِيْتِ2.Tekil Şahıs (sen kız)
 نَحْنُ نَنْسَىانا اَنْسَىMütekkelim (ben, biz)

نَسِيَ nakıs fiilini emri hazır olarak çekimleyelim.

Cemi (çoğul)Tesniye (ikil)Müfret (tekil) 
اَنْتُم اِنْسَوْااَنْتُما اِنْسَيَااَنْتَ اِنْسَ2.Tekil Şahıs (sen erkek)
اَنْتُنَّ اِنْسَيْنَاَنْتُمَا اِنْسَيَااَنْتِ اِنْسَيْ2.Tekil Şahıs (sen kız)

Nakıs Fiil Örnekleri

Aşağıdaki nakıs fiil örneklerini çekimleyerek nakıs fiil çekimini aklımıza iyice yerleştirelim. Böylelikle ihtiyaç halinde ne olacaktı bu diye çok fazla düşünmemiş oluruz.

AnlamıArapçası
Davet etmek, çağırmakدَعَا
Atmakرَمَى
Rica etmekرَجَى
Korumakحَمَى
Görmekرَاَى
Peşi sıra gelmekتَلا
Zamanı gelmekدَنَا
Koşmakجَرَى
Bir şeyin peşinden koşmakسَعى
Su seviyesinin üstünde olmak, yüzmekطَفَا

Sonuç olarak nakıs fiiller son harfi illetti olan fiile denir. Muzari halleri cezim yapılırken bazı zamirlerde sondaki illetli harf düşer. Buna dikkat etmemiz gerekir.

Nakıs Fiillerin  İsm-i Fâilleri

غَازٍ  غَزَىsavaşanرَامٍ  رَمَىatan
رَاضٍ  رَضِيَrazı olanساَعٍ  سَعَىçalışan
  • Nâkıs fiillerde ism-i fâil ma’rife olduğunda (اَلْفاَعِلُ) kalıbındadır. Nekre olduğunda ise 3. kök harfi düşer ve kesre tenvin alır.
اَلْهاَدِي  هاَدٍyol gösteren (ref ve cer hâli)
اَلْهاَدِيَ هاَدِياً(nasb hali)

Cemi müzekkerler de müfredlere benzer bozulmalara uğrar

هاَدُونَ  (هاَدِيُونَ)ref hali
هاَدِينَ (هاَدِيِينَ)nasb ve cer hâli

هاَدٍ kalıbındaki çekim bozuklukları sadece ism-i fâile ait değildir. Sonu (و) veya (ي) ile biten pek çok çoğulda aynı durumu gösterir.

Nakıs Fiillerin İsm-i Mef’ûlleri

مَغْزُوٌّ    غَزَىsavaşılan, savaşılmış
مَرْمِىٌّ    رَمىَatılmış, atılan
مَرْضِىٌّ    رَضِىَ razı olunmuş, razı olunan
مَسْعِىٌّ    سَعَىçalışılmış, çalışılan

Marife nekra konusunu öğrenmek için tıklayınız.

Meful .eşitlerini öğrenmek için bakınız.

Arapça işaret isimleri için tıklayınız.

Efalu mukarebeyi öğrenmek için bakınız.

İnstagram hesabımızı takip ederek her gün farklı bilgiler öğrenebilirsiniz. Takip için tıklayınız.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top