Bilal Hoca

Meful Çeşitleri

Meful, öznenin (failin) yaptığı işten etkilenen kelimelere denir. Bunlara bizim dilimizde nesne, zarf tümleci veya dolaylı tümleç denir.

Meful Çeşitleri

Meful beş kısımdan oluşur.

MEFUL CESITLERI 1
Meful Çeşitleri 2

Mefulu Mutlak

Mefulu Mutlakالمَفعول المًطْلاق

Fiilin anlamını tekit etmek (pekiştirmek), fiilin nasıl yapıldığın, çeşidini veya sayısını (kaç kere olduğunu) bildirmek için fiil ile aynı kökten gelen mastardır. “Gerçekten, çok, öyle bir ki “  gibi anlamlarda kullanılır.

Tekit için örnek:

نامَ الطَّالِبُ نَوْماًÖğrenci gerçekten (çok) uyudu.

Yukarıdaki cümlede نَوْمًا kelimesi meful-u mutlaktır. Çünkü نامَ fiilinin mastarı olarak gelmiştir. Burada anlamı kuvvetlendirmiştir.

يَفِرُّ اللِّصُ فِراراًHırsız öyle kaçıyor ki!
قَرَاَ الْمُدِيرُ الْحَكايَةَ قِرَاءَةًMüdür hikayeyi iyice okudu.

Çeşit Bildirmek İçin: Fiilin nasıl meydana geldiğini ve çeşidini bildirir.

Mefulu mutlak isim tamlaması veya sıfat tamlaması şeklinde gelirse fiilin yapılış şeklini bildirir.

يجلس الولدُ جلوسَ الرجلِÇocuk adamın oturuşu gibi oturuyor.

Fiilin yapılış şeklini bildiren mefulü mutlaktır. Çünkü isim tamlaması şeklinde gelmiştir.

ضَحِكَ الطِّفْلُ ضِحْكَةُ الرِّجَالِÇocuk adamların gülüşü gibi güldü.
كَتَبَ الْوَلَدُ كِتابَةَ الْمُعَلِّمِÇocuk öğretmen gibi yazdı.

Sayı belirtmek için:

Mefulü mutlak فَعْلَةً vezninde gelirse  veya sonunda kapalı te olarak gelirse fiilin kaç defa yapıldığını gösterir.

اَكَلَ مَحْمُود اَكْلَةًMahmut yemeği bir kez yedi.

Burada mefulü mutlak اَكْلَةً şeklinde geldiği için fiilin kaç kere yapıldığını belirtir.

Not: بَعْضُ  ve كُلُّ kelimeleri mastarın başına gelerek mefulü mutlak olabilirler.

Özetle:

  • Fiilin anlamını kuvvetlendirmek, kaç kere yapıldığını veya nasıl olduğunu belirtmek için kullanılır.
  • Mefulü mutlak daima mansuptur.
  • Fiilin mastarı olmalıdır.

Mefulun Bih

Mefulu Bihالمَفعول بِهِ

 Fiilin yaptığı işten etkilenen, fiile “neyi, kimi, neye, kime” soruları sorularak bulunan lafza mefulu bih denir.

ضَرَبَ زَيْدٌ عَمْرًاZeyd Amr’ı dövdü.

Burada عَمْرًاkelimesi kimi sorusu sorularak bulunmuştur. Mefulu bihtir.

1)Fiilin mefulu bihi doğrudan harfi cersiz aldığı mefullere, mafulu bih sarih denir.

رَمى الصَيّادُ الشَبَكَةَAvcı ağını attı.
رَكِبَ الْمُهَنْدِسُ الطَّائِرَةَMühendis uçağa bindi.

2)Harfi cerli mefulu bihlere, mefulu bih gayri sarih denir.

آمَنْتُ باللّهِ Allah’a iman ettim.
شَعَرْتُ بالْحُزْنِÜzgün hissettim.

Not: Müteaddi fiiller genellikle mefulu bih sarih olan fiillerdir.

رَاَيْتُ الْكَاتِبَYazarı gördüm.
كَتَبْتُ الْاِقْتِراحَÖneriyi yazdım.

Beş duyu fiilleri mefulu bihlerini genellikle harfi cersiz alırlar.

لَمَسَHissetmek / Dokunmak
ذاقَTatmak
شَمَّKoklamak
سَمِعİşitmek
رأىGörmek

Mefulun Leh

Mefulun Li- Eclihiالمَفعول لِأجْلِهِ

Fiilin oluş nedenini bildiren mansup ve mastar olan isimler mefulün li-eclihdir. Buna mefulun leh de denilir. Niçin sorusuna cevap veren mefulfur.

رَفَعَ الرَّئِسَ يَدَهُ تَحِيَّةً لِلنَّاسِBaşkan insanları selamlamak için elini kaldırdı.
جَاءَ الشُرْطِيُّ تَحْقِيقًا لِلجِنايَةِPolis cinayeti soruşturmak için geldi.
أُصَلّي إيماناً باللّهِAllah’a imanımdan dolayı namaz kılıyorum.

Mefulun leh harfi cerli olarak gelebilir. Bu durumda meful mahallen mansub kabul edilir.

جئتُ لِكَيْ أَتَعَلّمْBaşarmak için çalışıyorum.
أنامُ لِأسْتَرِحَDinlenmek için uyuyorum.
أدْرُسُ حتّى أَنْجَحَÖğrenmek için geldim.
اَسْتَمِعُ كَيْ اَفْهَمَAnlamak için dinliyorum.

Mefulun Fih

Mefulun Fihiالمَفعول فيهِ

Fiilin işlendiği zamanı veya yeri bildiren mefule, mefulu fih denir. Zaman zarfı ve mekan zarfı olarak ikiye ayrılır.

شَرِبَ المريضُ الدواءَ صَباحاًHasta, ilacı sabahleyin içti.
وَجَدْتُ الرِسالةَ بَيْنَ الأوراقِMektubu kâğıtların arasında buldum.

Mefulu fih ikiye ayrılır:

  1. Zarfı zaman: Fiilin oluş zamanını bildirir.
سَاَزُورُ وَالِدِي غَداًBabamı yarın ziyaret edeceğim.
يُراقِبُ المُديرُ الأعْمالَ آُلَّيَوْمٍMüdür, çalışmaları bugün kontrol ediyor.
  • Zarfı mekân: Fiilin oluş yerini, mekânını bildiren mefuldur.
رَأيْتُكَ أمامَ البيْتِSeni evin önünde gördüm.
تَقَعُ قارس شَرْقَ تُرْآياKars, Türkiye’nin doğusunda bulunuyor.

Mefulun Meah

المَفعول مَعَهُMefulu Maah

Beraberlik ifade eden ve vâvu’l-maiyye denen (وَ) harfinden sonra gelen, üst tarafına atfı doğru olmayan mansûb isme mef’ûlün maah denir. Beraber, birlikte manasına gelen (مَعَ)’yla aynı anlamı taşıdığı için bazı gramerciler ona da mef’ûlün maah demişlerse de onun zarf olduğu görüşü daha ziyade tercih edilmiştir.

جِئْتُ وَ سَليماًSelim’le geldim.
سِرْتُ و الشارِعَCadde boyunca yürüdüm.

Marife nekra konusunu öğrenmek için tıklayınız.

Arapça kelime nedir ? Arapça kelime ve kısımları konusunu araştırmak için tıklayınız.

Arapça işaret isimleri için tıklayınız.

Efalu mukarebeyi öğrenmek için bakınız.

İnstagram hesabımızı takip ederek her gün farklı bilgiler öğrenebilirsiniz. Takip için tıklayınız.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top