Bilal Hoca

Arapça Harfler ve Okunuşları 28

Arapça harfler, yaygın bir şekilde 28 harften oluşan bir alfabedir. Ancak, bilinenin aksine, bazıları için bu alfabenin 28 harften oluştuğuna dair bir yanılgı bulunmaktadır. Lam ve Elif harflerinin birleşimi olan “لا” harfi bir kelimeyi temsil etmektedir, aslında bir harf değildir. Kur’an’ı okuyabilen biri, Arapça metinleri de okuyabilir. Arap alfabesi, sağdan sola yazılmasının yanı sıra bağlantılı bir yazıya sahiptir, yani harfler birbirine bağlanarak kelime oluştururlar. Bu harfler sessiz harflerdir. Genel olarak başındaki ünsüz harflerle eşleştirebilirsiniz. Bu harflere ses vermek için hareke kullanırız. Arapça harfler tek tek aşağıda bulabilirsiniz.

CimجSeثTeتBeبElifا
RaرZelذDalدKhıخHaح
DadضSadصŞınشSinسZeز
FeفĞaynغAynعظط
Nun  نMim  مLam  لKef  كGaf  ق
    Ye  يHe  هVav  و
Arapça Harfler Tablosu
Arapca harfler ve okunuslari
Arapça Harfler ve Okunuşları 28 2

Arapça Harflerin Okunuşu

Arapça harfler okunuşu aşağıdadır.

CimSeTeBeElif
RaZelDalKhıHa
DadSadŞınSinZe
FeĞaynAyn
Nun  Mim  Lam  Kef  Gaf  
  Ye  He  Vav  

Arapça Kalın Harfler

Arapça kalın harfler Arap dilinde önemli bir yer tutar ve doğru bir şekilde telaffuz edilmeleri gereklidir. İşte Arapça kalın harfler ve nasıl telaffuz edildikleri hakkında bilgi:

 1. خ (Hı): Bu harf, hırıltılı bir ses çıkarırken boğazın arka kısmından çıkarılır. Bu sesin yumuşak ve hafif bir şekilde çıkarılması önemlidir.
 2. ص (Sad): Kalın bir S sesi olan bu harf, “Salih”, “Sayfa”, “Sunum” gibi kelimelerde Türkçe’de olduğu gibi çıkarılır.
 3. ض (Dad): Türkçe’deki kalın D sesine benzer bir ses çıkarır. “Dayı”, “Dargın”, “Dağ” gibi kelimelerde olduğu gibi çıkarılır.
 4. ط (Tı): Bu harf, Türkçe’deki kalın T sesine benzer şekilde çıkarılır. “Turan”, “Tarık”, “Talimat” gibi kelimelerde olduğu gibi çıkarılır.
 5. ظ (Zı): Bu harf, kalın ve peltek bir ses çıkarır. Üst ön dişlerin dilin biraz gerisine dokunarak çıkarılan bir ses gibidir.
 6. غ (Ğayn): Bu harf, gargara yaparken çıkan bir ses gibidir. Normal bir şekilde çıkarılmalıdır.
 7. ق (Kaf): Türkçe’deki kalın K sesine benzer bir ses çıkarır. “Kardeş”, “Kapı”, “Kuş” gibi kelimelerde olduğu gibi çıkarılır.

Bu Arapça kalın harflerin doğru bir şekilde telaffuz edilmesi, Arapça metinlerin anlaşılmasını ve okunmasını kolaylaştırır. Öğrenme sürecinde düzenli pratik yapmak ve doğru telaffuz için çaba göstermek önemlidir.

Arapça Hem Kalın Hem İnce Okunabilen Harfler 

Arapça alfabesinde yer alan “ر” (ra) ve “ل” (lam) harfleri, bazen kalın bazen de ince olarak okunabilen harflerdir. Bu harflerin telaffuzları, kelimelerin bağlamına ve diğer harflerle olan etkileşimine bağlı olarak değişir.

“Lam” harfi genellikle Türkçe’deki gibi doğal bir şekilde okunur ve Türkçe’de olduğu gibi bazen kalın bazen de ince olarak telaffuz edilir. Örneğin, “Lam” harfi, “alacakaranlık” gibi kelimelerde kalın olarak telaffuz edilebilirken, “lüksemburg” gibi kelimelerde ise ince olarak telaffuz edilebilir.

Ra” harfi de benzer şekilde, kelimelerin bağlamına ve diğer harflerle olan etkileşimine bağlı olarak hem kalın hem de ince olarak telaffuz edilebilir. Örneğin, “rahat” kelimesinde kalın olarak telaffuz edilirken, “araba” kelimesinde ince olarak telaffuz edilebilir.

Arapça Peltek Harfler

 Arap alfabesindeki “ث” (se) ve “ذ” (zel) harfleri, peltek olarak okunabilen harflerdir ve telaffuzları belirli bir çıkış noktası gerektirir.

ث” (se) harfi, İngilizcede “with” kelimesinin zikredilişi gibi, peltek olarak okunur. Bu harf, ağız yapısından dolayı bazı insanlar tarafından “S” harfi gibi peltek olarak telaffuz edilebilir.

ذ” (zel) harfi ise dilin ön kısmıyla üst ön dişleri birleştirerek peltek bir ses çıkartılır. Bu ses, doğal bir şekilde peltek bir çıkış noktası gerektirir ve “zel” harfi bu şekilde telaffuz edilir.

Bu Arapça peltek harflerin doğru telaffuz edilmesi, Arapça metinlerin anlaşılmasında ve doğru şekilde okunmasında önemlidir. Peltek sesleri doğru bir şekilde çıkarabilmek için düzenli pratik yapmak ve doğru çıkış noktalarını bulmak önemlidir. Bu sayede, Arapça metinlerin doğru bir şekilde okunması ve anlaşılması kolaylaşır.

Arapça Harflerin Başta Ortada Sonda Yazılışı

Arap alfabesindeki harfler, kelimenin başında, ortasında ve sonunda farklı biçimlerde yazılabilirler. İşte Arapça harflerin başta, ortada ve sonda yazılışları

SondaOrtadaBaştaYalın Hali
ـاـاااElif
ـبـبـبـبBe
ـتـتـتـتTe
ـثـثـثـثSe
ـجـجـجـجCim
ـحـحـحـحHa
ـخـخـخـخ
ـدـدددDal
ـذـذذذZel
ـرـرررRa
ـزـزززZe
ـسـسـسـسSin
ـشـشـشـشŞın
ـصـصـصـصSad
ـضـضـضـضDad
ـطـطـطـط
ـظـظـظـظ
ـعـعـعـعAyn
ـغـغـغـغĞayn
ـفـفـفـفFe
ـقـقـقـقGaf
ـكـكـكـكKef
ـلـلـلـلLam
ـمـمـمـمMim
ـنـنـنـنNun
ـوـوووVav
ـهـهـهـهHe
ـيـيـيـيYe

Arapça Harekeler Ve Okunuşları


Arap alfabesi, tamamen sessiz harflerden oluşur. Bu sessiz harfleri okumamızı sağlayan işaretlere ise “hareke” denir. Arapça’daki harekeler, diğer dillerdeki sesli harflere karşılık gelir. Bu harekeler, harflerin üstüne veya altına konarak kullanılır. Üç farklı Arapça hareke çeşidi bulunur: Fetha (Üstün), Kesra (Esre) ve Damme (Ötre).

 • Fetha (Üstün): Harflerin üzerine, sağdan sola eğik olarak yazılır. “e” ve “a” seslerini ifade eder. Örneğin: “ضَرَبَ” (darabe), “فَتَحَ” (feteha).
 • Kesra (Esre): Harflerin altına, sağdan sola eğik olarak yazılır. “ı” ve “i” seslerini ifade eder. Örneğin: “كَلِمَة” (kelime), “سَمِعَ” (semia).
 • Damme (Ötre): Harflerin üzerine, küçücük bir vav şeklinde yazılır. “u” ve “ü” seslerini ifade eder. Örneğin: “حَسُنَ” (hasune), “سُلْطَان” (sultan).

Ayrıca, Arap alfabesindeki diğer önemli harekeler şunlardır:

 • Cezm: Üzerinde bulunduğu harfi, kendinden önceki harf ile bağlayan, küçük daire şeklindeki işarettir.
 • Şedde: Üzerinde bulunduğu harfi iki kere okutan ve önceki harfe bağlayan işarettir.
 • Tenvin: İsimlerin sonunda bulunan ve “n” sesiyle kelimeyi bitiren çift harekelerdir.

Arapça med harfleri olarak bilinen uzatma harfleri de bulunur. Bunlar, elif, vav ve ye harfleridir. Med harflerinin uzatarak okutulabilmesi için belirli şartlar vardır. Bu harflerin doğru kullanımı, Arapça metinlerin doğru bir şekilde okunmasını sağlar.

Arapça’da ünlülerin belirtilmesi için bu Arapça harekelerin doğru bir şekilde kullanılması önemlidir. Bu harekeler, okuyucuların metni doğru bir şekilde anlamasına yardımcı olur ve doğru telaffuzun sağlanmasına katkıda bulunur.

Arapça dilini öğrenenler için harekeli metinlerin okunması ilk aşamada önemlidir, ancak zamanla dil bilgisi kurallarının öğrenilmesiyle harekesiz metinler de okunabilir hale gelir. Bu nedenle, Arapça dil bilgisini öğrenirken harekeli metinler üzerinde pratik yapmak faydalıdır.

Arapça işaret isimleri için tıklayınız.

Arapça soru edatlarını öğrenmek için tıklayınız.

İnstagram hesabımızı takip ederek her gün farklı bilgiler öğrenebilirsiniz. Takip için tıklayınız.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top