Bilal Hoca

İNFİAL BABI 4

İnfial babı konusu ve örnek fiil çekimlerini anlatacağız. Arapça’da fiiller genelde üç harfli olarak gelir. Bu fiillere eklemeler yapılarak yeni anlamlar veya yapılar türetilir. İnfial babı da üç harfli (sülasi) mazi fiilin başına اِنْ  (in) getirilir bütün harfler üstün harekeli yapılır.  İnfial babı denilmesinin sebebi Arapça’da fiilleri anlatırken kullanılan فَعَلَ  (feale) kelimesinden kaynaklanır. Biz bu kelimenin ilk başına in ekleyince bunun mastarı infial kalıbında olduğu için bu isim verilmiştir. Fiilimiz infial babında olunca aşağıdaki değişiklikler olabilir.

  • Bu babda gelen kelimeler mutavaat (dönüşlülük) içindir. Mutavaat; öznenin nesne gibi etkilenmesi demektir. Mesela Ali eti kesti cümlesinde et nesne konumundadır ve kesilmiştir. Bu baba nakledersek et kesildi şeklinde kurarız cümleyi ve et özne konumunda olur. Yani normalde özne işi yapan olurken bu babta işten etkilenen olur.
  • Bu babta meçhul (edilgen) kalıbı yoktur. Zaten fiiller edilgen gibi gelmiştir.  Meçhul fiilde söyleyenin zihninde işin nasıl ve kim tarafından yapıldığı vardır fakat bu babta mühim olan yapılan iştir diğerleri dikkate alınmaz.
  • İsmi mefulü de bulunmaz.

Şimdi infial babında gelen fiillerin mazi, muzari, emir çekimlerine örnekler vereceğiz.

İNFİAL BABI MAZİ ÇEKİM ÖRNEKLERİ

قَلَبَ  (döndürdü) fiilini infial babına çevireceğiz. İlk başına in ekledik اِنْقَلَبَ  (dönüştü) oldu.

CemiTesniye (ikil)Müfred (tekil) 
اِنْقَلَبُوا  اِنْقَلَبَا  اِنْقَلَبَ  Müzekker gaib
اِنْقَلَبْنَ  اِنْقَلَبَتَا  اِنْقَلَبَتْ  Müennes gaib
اِنْقَلَبْتُمْ  اِنْقَلَبْتُمَا  اِنْقَلَبْتَMüzekker muhatap
اِنْقَلَبْتُنَّاِنْقَلَبْتُمااِنْقَلَبْتِMüennes muhatap
 اِنْقَلَبْنَااِنْقَلَبْتُ  Mütekkellim (ben, biz)

كَشَفَ  (keşfetti) fiilini infial babına çevireceğiz. Başına in ekledik اِنْكَشَفَ  (keşfedildi) oldu.

CemiTesniye (ikil)Müfred (tekil) 
اِنْكَشَفُوا  اِنْكَشَفَا  اِنْكَشَفَ  Müzekker gaib
اِنْكَشَفْنَاِنْكَشَفَتَا  اِنْكَشَفَتْ  Müennes gaib
اِنْكَشَفْتُمْاِنْكَشَفْتُما  اِنْكَشَفْتَMüzekker muhatap
اِنْكَشَفْتُنَّاِنْكَشَفْتُمااِنْكَشَفْتِMüennes muhatap
 اِنْكَشَفْنااِنْكَشَفْتُMütekkellim (ben, biz)

قَطَعَ  (kesti) fiilini infial babına çevireceğiz. Başına in ekledik اِنْقَطَعَ  (kesildi) oldu.

CemiTesniye (ikil)Müfred (tekil) 
اِنْقَطَعُوا  اِنْقَطَعَا  اِنْقَطَعَ  Müzekker gaib
اِنْقَطَعْنَاِنْقَطَعَتَااِنْقَطَعَتْ  Müennes gaib
اِنْقَطَعْتُمْاِنْقَطَعْتُما  اِنْقَطَعْتَMüzekker muhatap
اِنْقَطَعْتُنَّاِنْقَطَعْتُمااِنْقَطَعْتِMüennes muhatap
 اِنْقَطَعْنَااِنْقَطَعْتُMütekkellim (ben, biz)

İNFİAL BABI MUZARİ ÇEKİM ÖRNEKLERİ

İnfial babı muzari çekimlerinde başına eklediğimiz muzaraat harfleri (ا,ت,ي,ن) harfleri hep üstün olur. Fiilimizin ortadaki  harfi ise esreli olur.  Şimdi örneklere bakalım.

قَلَبَ  (döndürdü) fiilini infial babına çevireceğiz. İlk başına in  ekledik اِنْقَلَبَ  (dönüştü) oldu. Muzari hali يَنْقَلِبُ (dönüşüyor) şeklinde ye harfi üstün ve ortadaki harf esreli olarak gelir. Burada ortadaki harf lam harfi olduğu için onu esreledik.

CemiTesniye (ikil)Müfred (tekil) 
يَنْقَلِبُونَيَنْقَلِبَانِيَنْقَلِبُMüzekker gaib
يَنْقَلِبْنَتَنْقَلِبَانِتَنْقَلِبُMüennes gaib
تَنْقَلِبُونتَنْقَلِبَانِتَنْقَلِبُMüzekker muhatap
تَنْقَلِبْنَتَنْقَلِبَانِتَنْقَلِبِينَMüennes muhatap
 نَنْقَلِبُاَنْقَلِبُMütekkellim (ben, biz)

كَشَفَ  (keşfetti) fiilini infial babına çevireceğiz. Başına in ekledik اِنْكَشَفَ  (keşfedildi) oldu. Muzari hali يَنْكَشِفُ (keşfediliyor) şeklinde ye harfi üstün ve ortadaki harf esreli olarak gelir. Burada ortadaki harf şın harfi olduğu için onu esreledik.

CemiTesniye (ikil)Müfred (tekil) 
يَنْكَشِفُونيَنْكَشِفَانِيَنْكَشِفُMüzekker gaib
يَنْكَشِفْنَتَنْكَشِفَانِتَنْكَشِفُMüennes gaib
تَنْكَشِفُونتَنْكَشِفَانِتَنْكَشِفُMüzekker muhatap
تَنْكَشِفْنَتَنْكَشِفَانِتَنْكَشِفِينَMüennes muhatap
 نَنْكَشِفُاَنْكَشِفُMütekkellim (ben, biz)

قَطَعَ  (kesti) fiilini infial babına çevireceğiz. Başına in ekledik اِنْقَطَعَ  (kesildi) oldu. Muzari hali يَنْقَطِعُ (kesiliyor) şeklinde ye harfi üstün ve ortadaki harf esreli olarak gelir. Burada ortadaki harf tı harfi olduğu için onu esreledik.

CemiTesniye (ikil)Müfred (tekil) 
يَنْقَطِعُونيَنْقَطِعَانِيَنْقَطِعُMüzekker gaib
يَنْقَطِعْنَتَنْقَطِعَانِتَنْقَطِعُMüennes gaib
تَنْقَطِعُونتَنْقَطِعَانِتَنْقَطِعُMüzekker muhatap
تَنْقَطِعْنَتَنْقَطِعَانِتَنْقَطِعِينَMüennes muhatap
 نَنْقَطِعُاَنْقَطِعُMütekkellim (ben, biz)

İNFİAL BABI EMİR ÖRNEKLERİ

Bu bab için emri hazır yaparken sülasi fiilerde emir yapar gibi yapıyoruz yani fiili muzarinin muhatap kalıbından (sığasından) yapıyoruz. Sonunu meczum bir şekilde harekeleyeceğiz.

İlk baştan anlatıyorum ki tamamen yerleşsin eğer anladıysanız son iki satırı okumanız yeterlidir.

قَلَبَ  (döndürdü) fiilini infial babına çevireceğiz. İlk başına in ekledik اِنْقَلَبَ  (dönüştü) oldu. Muzari hali يَنْقَلِبُ (dönüşüyor) şeklinde ye harfi üstün ve ortadaki harf esreli olarak gelir. Burada ortadaki harf lam harfi olduğu için onu esreledik. Emir haline getirmek istediğimizde muhatap kalıbı (sığası) olan تَنْقَلِبُ kalıbını kullanacağız. Başındaki te harfini kaldıracağız ve yerine esreli elif koyacağız. Son harfi cezmleyeceğiz. اِنْقَلِبْ  olacak. Dönüş manasına gelir.

CemiTesniye (ikil)Müfred (tekil) 
اِنْقَلِبُوااِنْقَلِبااِنْقَلِبْ  Müzekker muhatap
اِنْقَلِبْنَاِنْقَلِبااِنْقَلِبِيMüennes muhatap

كَشَفَ  (keşfetti) fiilini infial babına çevireceğiz. Başına in ekledik اِنْكَشَفَ  (keşfedildi) oldu. Muzari hali يَنْكَشِفُ (keşfediliyor) şeklinde ye harfi üstün ve ortadaki harf esreli olarak gelir. Burada ortadaki harf şın harfi olduğu için onu esreledik. Emir haline getirmek istediğimizde muhatap kalıbı (sığası) olan تَنْكَشِفُ kalıbını kullanacağız. Başındaki te harfini kaldıracağız ve yerine esreli elif koyacağız. Son kısmı meczum (cezmli) olacak اِنْكَشِفْ  olacak. Keşfedil, ortaya çık manasına gelir.

CemiTesniye (ikil)Müfred (tekil) 
اِنْكَشِفُوااِنْكَشِفَااِنْكَشِفْ  Müzekker muhatap
اِنْكَشِفْنَاِنْكَشِفَااِنْكَشِفِيMüennes muhatap

قَطَعَ  (kesti) fiilini infial babına çevireceğiz. Başına in ekledik اِنْقَطَعَ  (kesildi) oldu. Muzari hali يَنْقَطِعُ (kesiliyor) şeklinde ye harfi üstün ve ortadaki harf esreli olarak gelir. Burada ortadaki harf tı harfi olduğu için onu esreledik. Emir haline getirmek istediğimizde muhatap kalıbı (sığası) olan تَنْقَطِعُ kalıbını kullanacağız. Başındaki te harfini kaldıracağız ve yerine esreli elif getireceğiz. Son kısmı meczum (cezmli) olacak. اِنْقَطِعْ olacak. Kesil manasına gelir.

CemiTesniye (ikil)Müfred (tekil) 
اِنْقَطِعُوااِنْقَطِعَااِنْقَطِعْMüzekker muhatap
اِنْقَطِعْنَاِنْقَطِعَااِنْقَطِعِيMüennes muhatap

İNFİAL BABI MASTAR ÖRNEKLERİ

Sülasi fiilleri bu babın mastarından gelmesi için şunları yapmalıyız.

  •  Fiilimizin başına in ekini getireceğiz.
  • Sülasi fiilin ilk harfini esreleyeceğiz.
  • İkinci harfini elifle uzatacağız.

Mesela قَلَبَ  (öldürdü) fiilini infial babına çevireceğiz. Fiilimizin başına in ekini getireceğiz.اِنْقَلَبَ oldu. Sülasi fiilin ilk harfini esreledik اِنْقِلَبَ oldu. İkinci harfini de elifle uzattık  اِنْقِلاب oldu.

SÜLASİ MAZİANLAMITEFİL MASTARANLAMI
شَقَّYardıاِنْشَقَّYarıldı
صَرَفَAyırdıاِنْصَرَفَAyrıldı
كَسَرَKırdıاِنْكَسَرَKırıldı


İfal babını öğrenmek için tıklayınız.
Tefil babını öğrenmek için tıklayınız.

Mufaale babını öğrenmek için tıklayınız.

İnstagram hesabımızı takip ederek her gün farklı bilgiler öğrenebilirsiniz. Takip için tıklayınız.

İNFİAL BABI KONU ANLATIMI
İNFİAL BABI 4 2

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top