Bilal Hoca

Mehmuz fiil asıl harflerinde hemze bulunan fiile denir. Başındaki me harfini attığınızda hmz yani hemzenin kaldığını göreceksiniz. Bu şekilde aklınızda kalıcı olur. Hemze fiilin ilk harfinde olursa mehmuz-ul fa, ikinci harfinde olursa mehmuz-ul ayn, üçüncü harfinde olursa mehmuz-ul lam diye isimlendirilir. Mehmuz fiilin çekimi salim fiilin çekimi gibi normaldir sadece mehmuz-ul fa olursa emir kalıbında ufak bir değişiklik yapmak gerekir. Şimdi sizlere her birinden örnekler ve çekimlerini vereceğim.

MEHMUZ FİİLİN KISIMLARI VE ÖRNEKLER

MEHMUZ-UL FA

Mehmuz fiillerin hemzesi eğer ilk harfte olursa mehmuzul fa diye adlandırılır. Örneğin; اَكَلَ, اَمَرَ, اَذِنَ,اَخَذَ  gibi…

اَخَذَ (ehaze) aldı mehmuz fiil mazi çekim tablosuna bakalım.

CemiTesniye (ikil)Müfred (tekil) 
اَخَذُوااَخَذَااَخَذَMüzekker gaib
اَخَذْنَاَخَذَتَااَخَذَتْMüennes gaib
اَخَذْتُمْاَخَذْتُمَااَخَذْتَMüzekker muhatap
اَخَذْتُنَّاَخَذْتُمااَخَذْتِMüennes muhatap
 اَخَذْنَااَخَذْتُMütekkellim (ben, biz)

اَخَذَ (ehaze) aldı mehmuz fiilinin muzari çekimini yapalım. يَأْخُذُ olur. Ben sığasında iki hemze yanyana geldiği için orda uzatma şeklinde yazıyoruz. اَأْكُلُ  değil de آكُلُ şeklinde…

CemiTesniye (ikil)Müfred (tekil) 
يَأْخُذُونيَأْخُذَانِيَأْخُذُMüzekker gaib
يَأْخُذْنَتَأْخُذَانِتَأْخُذُMüennes gaib
تَأْخُذُونتَأْخُذَانِتَأْخُذُMüzekker muhatap
تَأْخُذْنَتَأْخُذَانِتَأْخُذِينَMüennes muhatap
 نأْخُذُآخُذُMütekkellim (ben, biz)

اَخَذَ (ehaze) aldı mehmuz fiilinin emri hazır çekimini yapalım. Emir yaparken diğer fiillerde olduğu gibi sen kalıbından yapıyoruz. تَاْخُذُ kalıbından te yi silip yerine elif koymalıyız ve onun harekesini de ortadaki harfe göre vermeliyiz. اأْخُذْ şeklinde olur fakat burada iki hemzenin okunması dile ağır geleceği için hemzeleri tamamen siliyoruz. خُذْ şeklinde oluyor.

CemiTesniye (ikil)Müfred (tekil) 
خُذُواخُذَاخُذْMüzekker muhatap
خُذْنَخُذَاخُذِيMüennes muhatap

Dördüncü babtan olan اَذِنَ/ يَأْذَنُ fiilinin emri hazırı اِئْذَن veya اِيذَن şeklinde gelir. Çekimi emri hazır çekimi ile aynıdır.

MEHMUZUL AYN

Ortadaki harfi hemze olan fiillere denir. سَأَلَ, سَئِمَ gibi…

رَاَسَ (başkanlık ettik) mehmuz fiil mazi çekim tablosuna bakalım.

CemiTesniye (ikil)Müfred (tekil) 
هُمْ رَاَسُواهُما رَأساهُوَ رَأَسَMüzekker gaib
هُنَّ رَاَسْنَهُما رَاَسَتاهِيَ رَاَسَتْMüennes gaib
اَنْتُمْ رَاَسْتُمْاَنْتُما رَاَسْتُمااَنْتَ رَاَسْتَMüzekker muhatap
اَنْتُنَّ رَاَسْتُنَّاَنْتُما رَاَسْتُمااَنْتِ رَاَسْتِMüennes muhatap
 نَحْتُ رَاَسْنااَنا رَاَسْتُMütekkellim (ben, biz)

رَاَسَ (başkanlık ettik) mehmuz fiil muzari fiil çekimini yapalım.

CemiTesniye (ikil)Müfred (tekil) 
هُمْ يَرْاَسُونهُما يَرْأَسانِهُوَ يَرْاَسُMüzekker gaib
هُنَّ يَرْاَسْنَهُما تَرْاَسَانِهِيَ تَرْاَسُMüennes gaib
اَنْتُمْ تَرْاَسُوناَنْتُما تَرْاَسَانِاَنْتَ تَرْاَسُMüzekker muhatap
اَنْتُنَّ تَرْاَسْنَاَنْتُما تَرْاَسَانِاَنْتِ تَرْاَسِينMüennes muhatap
 نَحْتُ نَرْاَسُاَنا اَرْاَسُMütekkellim (ben, biz)

رَاَسَ (başkanlık ettik) mehmuz fiili emri hazır çekimini yapalım.

CemiTesniye (ikil)Müfred (tekil) 
اَنْتُمْ اِرْاَسُوااَنْتُما اِرْاَسَااَنْتَ اِرْاَسْMüzekker muhatap
اَنْتُنَّ اِرْاَسْنَاَنْتُما اِرْاَسااَنْتِ اِرْاَسِيMüennes muhatap

MEHMUZUL LAM

Son harfi hemzeli olan fiillere denir. قَرَاَ, بَدَاَ, مَلَاَ gibi…

بَدَاَ  (başladı) mehmuz fiilinin mazi halini çekimleyelim.

CemiTesniye (ikil)Müfred (tekil) 
هُمْ بَدَؤُواهُما بَدَآهُوَ بَدَاَMüzekker gaib
هُنَّ بَدَاْنَهُما بَدَاَتاهِيَ بَدَاَتْMüennes gaib
اَنْتُمْ بَدَاْتُمْاَنْتُما بَدَأْتُمااَنْتَ بَدَأْتَMüzekker muhatap
اَنْتُنَّ بَدَأْتُنَّاَنْتُما بَدَأْتُمااَنْتِ بَدَأْتِMüennes muhatap
 نَحْتُ بَدَأْنااَنا بَدَأْتُMütekkellim (ben, biz)

بَدَاَ  mehmuz fiilinin muzari halini çekimleyelim.

CemiTesniye (ikil)Müfred (tekil) 
هُمْ يَبْدَؤُونهُما يَبْدَآنِهُوَ يَبْدَاُMüzekker gaib
هُنَّ يَبْدَأْنَهُما تَبْدَآنِهِيَ تَبْدَاُMüennes gaib
اَنْتُمْ تَبْدَؤُونَاَنْتُما تَبْدَآنِاَنْتَ تَبْدَاُMüzekker muhatap
اَنْتُنَّ تَبْدَأْنَاَنْتُما تَبْدَآنِاَنْتِ تَبْدَئِينَMüennes muhatap
 نَحْتُ نَبْدَاُاَنا اَبْدَاُMütekkellim (ben, biz)

بَدَاَ mehmuz fiilinin emri hazır halini çekimleyelim.

CemiTesniye (ikil)Müfred (tekil) 
اَنْتُمْ اِبْدَؤُوااَنْتُما اِبْدَآاَنْتَ اِبْدَأْMüzekker muhatap
اَنْتُنَّ اِبْدَأْنَاَنْتُما اِبْدَآاَنْتِ اِبْدَئِيMüennes muhatap
MEHMUZ FİİL KONU ANLATIMI

İfilal babını veya tefaul babını öğrenmek için tıklayınız.

İnstagram hesabımızı takip ederek her gün farklı bilgiler öğrenebilirsiniz. Takip için tıklayınız.

MEHMUZ FİİL KONU ANLATIMI

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir