Bilal Hoca

Kunut Duası Arapça Türkçe Okunuşu

Kunut duasını öğrenmeden önce kelime manasına bakalım. Kunut, sözlük anlamıyla “Allah’a ihlasla kulluk etmek, namaz ve duayı uzatmak, itaat etmek, sükut etmek, dua etmek, ibadet kastıyla ayakta durmak” gibi anlamlara gelir. Dinî bir kavram olarak ise namazda rükûdan önce veya sonra ayakta iken dua etmeyi ifade eder. Fıkıh terimi olarak ise “taatte bulunmak, dua etmek ve herhangi bir şerden kurtulmak ya da hayrı elde etmek için namazda Allah’a sığınmak” anlamına gelir. Kunut, zorda kalan bir kulun, aczini, derdini, namaz içinde dua şeklinde Allah’a arz etmesidir. Bu, kudret sahibi Rabbine olan güvenini dile getirdikten sonra O’na sığınıp O’ndan yardım talep etmesini ifade eder.

Kur’ân-ı Kerim’de kunut sözcüğü, ibadet etmek, boyun eğmek, ibadet maksadıyla ayakta durmak ve sükut etmek anlamlarında kullanılmıştır. Umumi felâket zamanlarında, örneğin kıtlık, salgın hastalık, düşman saldırısı gibi durumlarda kunut duasının okunması, çoğu fakihin görüşüne göre meşrûdur. Hatta bazı fakihler, kunutun sadece böyle zamanlara mahsus olduğunu savunurken, bu görüşü tercih edenler arasında Şevkânî de bulunmaktadır.

Kunut Duasının Anlamı:

Bu dua, Müslümanlar tarafından namazlarda okunan ve Allah’a yönelerek niyazda bulunulan önemli dualardan biridir. Bu dua, Allah’tan yardım, bağışlanma, hidayet ve merhamet talep etmeyi içerir. Müminler, kunut duaları aracılığıyla Allah’a olan bağlılıklarını ve tevekküllerini ifade ederler.

Kunut Duası Arapçası:

Kunut duasının Arapçası oldukça uzun bir duadır. Fakat Kunut Duası 1 ve Kunut Duası 2 şeklinde bölünürse daha kolay ezberleneceğini düşünüyorum. İşte kunut dualarının başlangıcı:

Kunut Duası 1 Arapça

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَ نَسْتَهْدِيك وَنُؤْمِنُ بِكَ وَ نَتُوبُ اِلَيْك وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِى عَلَيْكَ الْخَيْرَ كُلَّهُ نَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ

Kunut Duası 1 Okunuşu

Allâhümme innâ nesteînüke ve nestağfirüke ve nestehdîke. Ve nü’minü bike ve netûbü ileyke. Ve netevekkelü aleyke ve nüsnî aleykel-hayra küllehû neşkürüke ve lâ nekfürük ve nahleu ve netrükü men yefcürük.

Kunut Duasi 1 Arapca Turkce Anlami 1
Kunut Duası Arapça Türkçe Okunuşu 3

Kunut Duası 1 Anlamı

Allah’ım! Biz Sen’den yardım isteriz. Sen’den günahlarımızın affını isteriz. Senden hidayet isteriz. Sana inanırız, Sana tövbe ederiz. Sana güveniriz. Seni överiz, bütün hayırları Sen’den bilir Sana şükrederiz. Sana nankörlük etmeyiz. Günaha devam eden kişiden uzaklaşır, onları terk ederiz.

Kunut Duası 2 Arapça

اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّى وَنَسْجُدُ وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ وَنَخْشَى عَذَابَكَ إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحَقٌ

Kunut Duası 2 Okunuşu

Allâhümme iyyâke na’büdü ve leke nüsallî ve nescüdü ve ileyke nes’â ve nahfidü nercû rahmeteke ve nahşâ azâbeke inne azâbeke bilküffâri mülhıg.

Kunut Duasi 2 Arapca Turkce Anlami 1
Kunut Duası Arapça Türkçe Okunuşu 4

Kunut Duası 2 Anlamı

Allah’ım biz yalnız Sana ibadet ederiz. Yalnız Senin için namaz kılar ve secde ederiz. Senin rızanı kazanmaya çalışır, Senin hizmetinde oluruz. Senin rahmetini ister, Senin azabından korkarız. Şüphesiz Senin azabın kafirlere ulaşır.

Kunût Duası Yerine Ne Okunur?

Hanefî mezhebine göre, vitir namazının üçüncü rek’atında kunut tekbirini almak ve bir dua yapmak vaciptir. Kunut duaları olarak bilinen “Allahümme innâ neste‘înuke” ve “Allahümme iyyâke na‘büdü” dualarını okumak sünnettir. Bu duaları bilmeyen kimse ezberlemeye gayret eder; ancak ezberleyinceye kadar bu dua yerine “Rabbenâ âtinâ” duasını okur veya üç defa “Allahümmeğfir lî” demekle yetinir.

Şâfiî Ve Mâlikîlere Göre Kunutlar Ne Zaman Okunur?

Şâfiî ve Mâlikî mezheplerine göre ise sabah namazının ikinci rek’atında, rükûdan sonra kunut yapılır. Sabah namazında kunut yapmak Şâfiîlere göre sünnet, Mâlikîlere göre ise müstehaptır. Şâfiî veya Mâlikî mezhebine mensup bir imamın arkasında sabah namazı kılan Hanefî bir kimse, dilerse kunut duasına katılır, dilerse sessizce bekler.

Kunut Dualarının Faziletleri:

İlahi Yardım ve Bağışlanma Talebi: Kunut duası, Allah’tan yardım ve bağışlanma talep etmeyi içerir. Müminler, bu dua sayesinde O’na olan bağlılıklarını ve tevekküllerini ifade ederler.

Allah’a Tevekkül ve Niyaz: Buduası, Allah’a tevekkül etmeyi ve O’na niyazda bulunmayı hatırlatır. İnsanlar, günlük hayatlarında Allah’a olan bağlılıklarını bu dua ile pekiştirebilirler.

Hidayet ve Merhamet İstemek: Kunut duası, hidayet ve merhamet talep etmeyi içerir. Müminler, bu dua sayesinde Allah’tan doğru yolu göstermesini ve merhametinin kendilerine ulaşmasını niyaz ederler.

Günahlarından Kurtulma ve İyilik Talebi: Kunut duası, günahlarından kurtulmayı ve iyilik talep etmeyi içerir. Müminler, bu dua ile Allah’tan affını ve hayırlı bir hayat sürmeyi dilemiş olurlar.

Sonuç:

Bu dua, Müslümanlar tarafından sabah ve akşam namazlarında, vitir ve evvabin namazlarında, yağmur duasında ve bazı özel dualarda okunan önemli bir duadır. Müminler, kunut duaları aracılığıyla Allah’a yönelerek O’ndan yardım, bağışlanma, hidayet ve merhamet talep ederler. Bu dua, Allah’a olan tevekkülü ve bağlılığı pekiştirir ve günlük hayatta doğru yolu göstermesi ve affetmesi için Allah’tan niyazda bulunulmasını sağlar.

Ayetel Kürsinin fazileti ve anlamına buradan ulaşabilirsiniz.

İnna Lillahi ve İnna İleyhi Raciun ayetine bakınız.

Ezan duasına ulaşmak için tıklayınız.

Nazar duasına ulaşmak için tıklayınız.

Hasbinallahi ve nimel vekil duasına bakınız.

İnstagram hesabımızı takip ederek her gün farklı bilgiler öğrenebilirsiniz. Takip için tıklayınız.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top