Bilal Hoca

ARAPÇADA SAYI BAKIMINDAN KELİMELER

Arapçada sayı bakımından kelimeler üçe ayrılır.  Biz bu konumuzda isimlerin sayı bakımından üçe ayrılmasını öğreneceğiz. Bizim dilimizde sayı bakımından ikiye ayrılırlar. Bunlar tekil ve çoğuldur fakat Arapçada bir de ikil kısmı eklenir. Aynı dilimizdeki gibi kelimenin sonuna gelen ekler kelimeyi ikil veya çoğul yapmaktadır. Şimdi Arapçada sayı bakımından kelimelerin kısımlarını öğrenelim.

  1. Müfret: Tek bir varlığa işaret eden isimdir. Yani bizdeki tekil isimdir.
  2. Tesniye: İki varlığa işaret eden isimdir. Buna müsenna da denir. Kelimenin sonuna انِ (aani) veya يْن (yni) ekleyerek olur.
  3. Cemi: İkiden fazla varlığa işaret eden isimdir. Bizdeki çoğul isimdir. Kelimenin sonuna müzekkerlerde ونَ (uune), müenneslerde ise ات (aat) ekleyerek yapılır.

ARAPÇADA SAYI BAKIMINDAN KELİMELER VE KISIMLARI

MÜFRET  مُفْرَد (TEKİL İSİM)

Tek bir varlığa işaret eden isimdir. Yani bizdeki tekil isimdir.

Bir Öğrenciطَالِب
Bir okulمَدْرَسَة
Bir hemşireمُمَرِّضَة
Bir mühendisمُهَنْدِس
Bir arabaسَيَّارَة

TESNİYE مُثَنَّى(İKİL İSİM)

Kelimenin sonuna انِ (aani) veya يْن (yni) ekleyerek olur. Kelimemiz raf halinde veya cümle içinde değilse biz انِ (aani)  kullanırız. Nasp veya mecrur olursa yani ikil kelime cümle içinde meful, harfi cerden sonra vb. konumda olursa يْن (yni) kullanırız.

AnlamıTesniyeMüfret
İki öğrenciطَالِبانِطالِب
İki kadın öğretmenمَدْرَسَتَانِمَدْرَسَة
İki üniversiteجَامِعَتانجَامِعَة
İki erkek Müslümanمُسْلِمانمُسْلِم
İki kız arkadaşصَدِيقَتانصَدِيقَة

Not: Sonunda kapalı te olan kelimelerde te harfi açık olarak yazılır ve ekler sonra bitiştirilir.

Yukarıda sadece انِ (aani)  ile kullanımını verdik. يْن (yni) ile olan kullanımı cümledeki konumuna göre olmaktadır. Şimdi onlara örnekler verelim.

İki üniversiteyi ziyaret ettim. ( Meful (nesne) konumunda olduğu için يْن (yni)  ile tesniye yapılmıştır.زُرْتُ الْجَامِعَتَيْنِ
İki kalem satın aldım. ( Meful (nesne) konumunda olduğu için يْن (yni)  ile tesniye yapılmıştır.اِشْتَرَيْتُ قَلَمَيْن
İki öğrenciden uzağım. Harfi cerden sonra geldiği için يْن (yni)  ile tesniye yapılmıştır.انا بَعِيدٌ عَنْ الطَالِبَتَيْنِ

CEMİ جَمْع(ÇOĞUL İSİM)

İkiden fazla varlığa işaret eden isimlerdir. İsimler üç şekilde çoğul olurlar. Bunlar cemi müzekker salim (Kurallı müzekker çoğul) cemi müennes salim (Kurallı müennes çoğul) ve cemi mükesser (kuralsız) çoğullardır.

CEMİ MÜZEKKER SALİM (KURALLI MÜZEKKER ÇOĞUL)

Müzekker bir ismi çoğul yapmak için kelimenin sonuna ونَ (uune)  veya ين (ye uzatma harfi ) eklenir. Kelimemiz raf halinde veya cümle içinde değilse biz ونَ (uune)  kullanırız . Nasp veya mecrur olursa yani ikil kelime cümle içinde meful, harfi cerden sonra vb. konumda olursa ين (ye uzatma harfi ) kullanırız.

AnlamıCemi Müzekker SalimMüfret
Yön gösterenler, rehberlerمُرْشِدُونَمُرْشِد
Mühendislerمُهَنْدِسُونَمُهَنْدِس
İhlaslılar, samimilerمُخْلِصُونَمُخْلِص
Müşriklerمُشْرِكُونَمَشْرِك
Sabredenlerصَابِرُونَصَابِر

Yukarıda sadece ونَ (uune)  ile kullanımını verdik. ين (ye uzatma harfi ) ile olan kullanımı cümledeki konumuna göre olmaktadır. Bu durumda çoğul yaptığımız kelimenin son harfini esreleriz. Şimdi onlara örnekler verelim.

Şirkette mühendisleri gördüm.رَاَيْتُ الْمًهَنْدِسِين فِي الشِّرْكَةِ
Gelenlere selam verdiö.سَلَّمْتُ عَلى الْقَادِمِين
 اِنَّ الْمُعَلِّمِين

CEMİ MÜENNES SALİM (KURALLI MÜENNES ÇOĞUL)

Müennes bir ismi çoğul yapmak istiyorsak sonundaki kapalı te yi atıp yerine ات (aat) ekini getirmeliyiz.

AnlamıCemi Müennes SalimMüfret
Yön gösterenler, rehberler (kadın)مُرْشِدَاتمُرْشِدة
Kadın mühendislerمُهَنْدِسَاتمُهَنْدِسَة
İhlaslılar, samimiler (kadın)مُخْلِصَاتمُخْلِصَة
Kadın müşriklerمُشْرِكَاتمَشْرِكَة
Sabredenler (kadın)صَابِرَاتصَابِرَة

CEMİ TEKSİR (KURALSIZ ÇOĞULLAR)

Bu kelimelerin çoğulu kurala bağlı olarak gelmeyip kalıplar şeklinde gelen kelimelerdir. Bunların çoğulunu yapmak istersek kelimeleri ezberlememiz gerekir.

AnlamıCemi TeksirMüfret
Adamlarرِجَالرَجُل
Okullarمَدَارِسمَدْرَسَة
Çocuklarاَطْفَالطِفْل
Kızlarبَناتبِنْت
Kitaplarكُتُبكِتاب

Özetle Arapçada sayı bakımından kelimeler müfret (tekil), tesniye (ikil), cemi (çoğul) olmak üzere üç kısma ayrılır. Türkçedeki gibi sonuna ekler getirilerek yapılır.

Müfred- Tekil- Çoğul Alıştırması

Marife nekra konusunu öğrenmek için tıklayınız.

İnstagram hesabımızı takip ederek her gün farklı bilgiler öğrenebilirsiniz. Takip için tıklayınız.

Arapça sıfat tamlamasınız öğrenmek için tıklayınız.

ARAPÇADA SAYI BAKIMINDAN KELİMELER
ARAPÇADA SAYI BAKIMINDAN KELİMELER 2

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top