Bilal Hoca

Arapça Hikayeler

Arapca Hikayeler www.bilalhoca.com 1

Arapça ile ilgilenen bütün herkese uygun olarak bulabileceğiniz Arapça hikayeler sayfamıza hoş geldiniz. Arapça hikayeleri pdf olarak seviyelere ayırmaya çalıştım. Alt kısımda da tercümeli Arapça hikayeler ve pdfleri bulunmaktadır. Umarım işinize yarar. Arapça Hikayeler İlk Seviye Ernub ve Tembellik- Arapça Hikaye İlk Seviye Şapkalı Fare-Arapça Hikaye İlk Seviye Ben Kitap Seviyorum – İlk Seviye Sağlıklı […]

EFALU MUKAREBE

Efalu Mukarabe www.bilalhoca.com 1

Efalu Mukarebe, Arapça’da “Yaklaşma Fiilleri” olarak bilinir. Bunlar كَانَ fiiline benzerlik gösterirler ve كَانَ gibi isim cümlesinin başına gelerek, özne ve yüklemde hem isim hem de çekim yönünden değişiklik yaparlar. Aradaki fark, كَانَ’ın yüklemi isim veya fiil şeklinde gelebilirken, bu fiillerin yüklemi daima muzâri fiilden oluşan bir fiil cümlesi olmak zorundadır. Ve yüklemi daima كَادَ […]

İki Fiili Muzariyi Cezm Eden Edatlar

Iki Fiili Muzariyi Cezmeden Edatlar www.bilalhoca.com 1

Aşağıdaki iki fiili muzariyi cezm eden edatlar eğer iki tane fiili muzari ile kurulmuş olan cümlenin başına gelirse o fiili muzarileri cezm ederler. İki fiili muzariyi cezm eden edatlara şart edatları denir bu yüzden cümlelere de şart cümlesi deriz. Mesela eğer, şayet ile başlayan cümleler bunlara örnektir. Birinci muzari fiile şart, ikinci fiile cevap veya […]

İnne ve Kardeşleri Örneklerle

INNE VE KARDESLERI www.bilalhoca.com 1

Arapça dilinde cümle yapısını zenginleştiren ve anlamı derinleştiren birçok edat bulunmaktadır. Bu edatlardan biri de “inne ve kardeşleridir. “İnne”, Arapça dilinde tahkik edatlarından biri olarak adlandırılır ve cümledeki ifadeyi güçlendirir. İnne’nin kardeşleri de benzer şekilde cümlenin anlamını değiştirir ve vurgularını artırır. İnne ve kardeşleri Arapçada isim cümlesinin başına gelen ve mübtedanın harekesini üstün,haberin harekesini ötre […]

Sıfatı Müşebbehe ve Kalıpları

SIFATI MUSEBBEHE www.bilalhoca.com 1

Sıfatı müşebbehe nedir? Arapçada renk, güzellik, çirkinlik, kusur, sakatlık gibi görünürdeki sıfatlarla bazı iç duygularını ifade eden sıfatlara verilen genel bir isimdir. Bu sıfatlar, ismi vasıflandırırken, aynı zamanda o vasfın kalıcı ve devamlı olduğunu da bildirir. Bu yönüyle ism-i failden ayrılırlar çünkü ismi failin bildirdiği sıfat geçicidir. Sıfat-ı müşebbehelerin birçok farklı vezni vardır. En çok […]

ARAPÇA-İSİM-TAMLAMASI

الاِضافَة ARAPÇA İSİM TAMLAMASI İZAFET

Arapça isim tamlaması Türkçedeki tamlamanın tersi olarak yapılır. Örneğin Ahmed’in kalemi derken قَلَم اَحْمَد şeklinde söyleriz. Arapçada isim tamlamasına izafet denir. İlk kelimeye muzaf, diğerine ise muzafun ileyh deriz. Cins isimlerde -nın, nin ekini ise elif lam takısıyla veririz. Öğretmenin kalemi derken قَلَم الْمُعَلِّمِ şeklinde öğretmen kelimesinin başına elif lam ekledik.

ARAPÇA SORU EDATLARI

ARAPCA SORU EDATLARI 1

Arapça soru edatları cümlenin başında kullanılır. Arapça soru edatları olarak yaygın olanlar şunlardır.
مَا= Ne
لِمَاذا= Neden
كَمْ= Kaç
اَيْنَ = Nerede
مَتَى= Ne zaman

EMRİ GAİB

EMRI GAIB KONU ANLATIMI

Emri gaib kalıbı karşımızda bulunmayan üçüncü bir kişiye bir iş yapmasını emretmek istediğimizde kullandığımız kalıptır. Birazcık istek gibi oluyor mesela otursun, kalksın, yazsın, uyusun gibi… Emri gaib kalıbına ulaşmak için fili muzariyi kullanacağız. Fiili muzarinin gaib ve gaibe sığası dediğimiz yani o yapıyor, o ikisi yapıyor, onlar yapıyor kalıbının müzekker ve müennes halini kullanacağız.   […]

FİİLİ MUZARİYİ NASP EDEN EDATLAR

FIILI MUZARIYI NASP EDEN EDATLAR 1

Fiili muzariyi nasp eden edatlar dört tanedir. Bunlar انْ, لَنْ, كَيْ اِذَن şeklindedir. Bunlar müfred fiili muzaride genel olarak harekesinin fetha olmasıyla, tesniye fiili muzaride ان (elif nun) ekini cezimli ye nuna يْن dönüştürür. Cemi müzekkerde ون (vav nun) ekini sakin ye nuna ين, cemi müennes salimde ise harekesini kesraya çevirmek suretiyle nasb eder.

MÜZEKKER MÜENNES

MUZEKKER MUENNES KONU ANLATIMI

Müzekker müennes konusu Arapçada kelimelerin cinsiyetine göre ikiye ayrılmasıyla ilgilidir. Dişi olan kelimeye müennes, eril olan kelimeye müzekker denir. Müennes kelimenin en basit işareti sonunda kapalı te olmasıdır. Örnek olarak مَدْرَسَة, مُدِيرَة gibi…