Öfke kontrolü için dualar

Öfkelenince Okunacak Dualar

Allah Tealâ şöyle buyurmuştur: (Takva sahibi olanlar o kimselerdir ki, bollukta ve darlıkta harcama yaparlar), öfkelerini yutarlar insanların ku­surlarını bağışlarlar. Allah iyilik edenleri sever.”Yine Allah Tealâ buyurmuştur:

“Eğer şeytandan bir dürtüş seni kaydıracak olursa, Allah’a sığın. Al­lah söylenenleri işitendir, yapılanları bilendir.”

Ebû Hüreyre’den (Radıyallahu Anh) yapılan rivayete göre Resû­lüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur:

“Pehlivan kuvvetli değildir. Kuvvetli kızgınlık halinde nefsine sahib olandır. ”

İbni Mesud’dan (Radıyallahu Anh) yapılan rivayetde demiştir ki, Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur: “Sizde pehli­vanlık ne demektir? Dedik ki, insanların yenemediği kimsedir. Peygam­ber, bu değildir; ancak kızgınlık halinde nefsine sahib olandır.

Sahâbî olan Muaz İbni Enes El-Cühenî’den (Radıyallahu Anh) ri­vayet edildiğine göre Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyur­muştur: “Kim kızgınlığının (öfkesinin) gereğini yerine getirmeye kadir ol­duğu halde onu yutarsa, noksanlıklardan münezzeh olan Allah Tealâ ki-yâmet gününde onu insanların başlarında çağırır. Öyle ki, cennet hu­rilerinden dilediğini seçme imkânını ona verir. ”

Sahâbî olan Süleyman İbni Sured’den (Radıyallahu Anh) yapılan rivayetde şöyle anlatmıştır: “Ben Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem ile oturuyordum, iki adam da kötü sözlerle birbirleri ile atışıyorlardı. Bi­rinin yüzü kızarmış ve boğazının damarları şişmişti. Bunun üzerine Re­sûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu:

Ben bir söz biliyorum ki, eğer (bu öfkeli adam) onu söylemiş olsaydı, duyduğu (Öfke) ondan giderdi. Eğer “Eûzü biUâiıimine’ş-şeytâni’r-racîm”, deseydi ondaki öfke giderdi. (Ashabdan orada bulunanlar) adama şöyle dediler:

— Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem, kovulmuş şeytandan Allah’a sığın, dedi. Adam:

— Bende delilik mi var? (ki, Şeytandan Allah’a sığınayım. Adam öf­kesi içinde bir anlayışsızlıkla münasebetsiz bir söz söylemiş oldu.)

Ebû Dâvud ve Tirmizî’nin kitablannda Abdurrahman îbni Ley­lâ’dan rivayet edilmiştir. O da Muaz îbni Cebel’den,. Muaz da (Radıyal­lahu Anh) Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem’den aynı mana ile bu hadisi anlatmıştır.

Tirmizî demiştir ki, bu mürsel hadistir; yani Abdurrahman Muaz’a ye­tişmemiştir.

Hazreti Aişe’den (Radıyallahu Anhâ) yapılan rivayetde o şöyle de­miştir: “Ben öfkeli bir halde iken Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem yanıma geldi. Burnumun yumuşağından tutup onu ovdu. Sonra: Ey Ay­şecik, şöyle söyle: Allah’ım, benim günahımı bağışla, kalbimin kinini gi­der ve beni Şeytan’dan koru, dedi.”

Sahâbî olan Atıyye İbni Urve Es-Sa’di’den (Radıyallahu Anh) ya­pılan rivayetde demiştir ki, Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur:

“Öfke Şeytandandır. Şeytan da ateşten yaratılmıştır. Ateş ancak su ile söndürülür. O halde sizden biriniz öfkelenince abdest alsın.”

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*