Bilal Hoca

İFİLAL BABI 6

İfilal babı (باب اِفْعِلال) konusunu ve örneklerle fiil çekim anlatacağız. Arapça’da fiiller genelde üç harfli (sülasi) olarak gelir. Bu fiillere eklemeler yapılarak yeni anlamlar veya yapılar türetilir. İfilal babı da üç harfli (sülasi) mazi fiilin başına esreli elif اِ  (i)  ve fiilin  son harfini de şeddeleyerek yapılır.  İfilal babı diye söylenmesinin sebebi Arapça’da fiilleri anlatırken genelde kullanılan فَعَلَ  (feale) kelimesinden kaynaklanır. Biz bu fiilin mastarını alırken ilk başına i, fiilin ilk harfini cezmledik, ikinci harfini esreledik , son harfini elifle uzatıp en sonuna da son harften bir tane daha koyduk. اِفْعِلال şeklinde oldu. humasi mezid fiillerden olan if’ilal  babının binası yani kelime bu babta olunca aşağıdaki değişiklikler olabilir.

  • bu babın binası yani kullanım amacı renkler ve özürlerin abartılı bir biçimde söylenmesi için kullanılır.

Şimdi ifilal babında kullanılan fiillerin mazi, muzari ve emir çekimleri için örnekler vereceğiz.

İFİLAL BABI MAZİ ÇEKİM ÖRNEKLERİ

اَصْفَر  (sarı) kelimesi ifilal babına çevireceğiz. İlk başında bulunan elif harfini esreleyelim, son harfini de şeddeledik. اِصْفَرَّ  (sarardı) oldu.

CemiTesniye (ikil)Müfred (tekil) 
اِصْفَرُّوا  اِصْفَرَّا  اِصْفَرَّ  Müzekker gaib
اِصْفَرَرْنَ  اِصْفَرَّتَا  اِصْفَرَّتْ  Müennes gaib
اِصْفَرَرْتُمْ  اِصْفَرَرْتُما  اِصْفَرَرْتَ  Müzekker muhatap
اِصْفَرَرْتُنَّ  اِصْفَرَرْتُما  اِصْفَرَرْتِ  Müennes muhatap
 اِصْفَرَرْنَا  اِصْفَرَرْتُ  Mütekkellim (ben, biz)

اَسْوَد  (siyah) kelimesi ifilal babına çevireceğiz. İlk başında bulunan elif harfini esreleyelim, son harfini de şeddeledik. اِسْوَدَّ  (karardı) oldu.

CemiTesniye (ikil)Müfred (tekil) 
اِسْوَدُّوا  اِسْوَدَّا  اِسْوَدَّ  Müzekker gaib
اِسْوَدَدْنَاِسْوَدَّتا  اِسْوَدَّتْ  Müennes gaib
اِسْوَدَدْتُمْاِسْوَدَدْتُمااِسْوَدَدْتَMüzekker muhatap
اِسْوَدَدْتُنَّاِسْوَدَدْتُمااِسْوَدَدْتِMüennes muhatap
 اِسْوَدَدْنَااِسْوَدَدْتُMütekkellim (ben, biz)

اَحْمَرْ  (kırmızı) kelimesi ifilal babına çevireceğiz. İlk başında bulunan elif harfini esreleyelim, son harfini de şeddeledik. اِحْمَرَّ  (kızardı) oldu.

CemiTesniye (ikil)Müfred (tekil) 
اِحْمَرُّوا  اِحْمَرَّا  اِحْمَرَّ  Müzekker gaib
اِحْمَرَرْنَ  اِحْمَرَّتَا  اِحْمَرَّتْ  Müennes gaib
اِحْمَرَرْتُمْ  اِحْمَرَرْتُما  اِحْمَرَرْتَ  Müzekker muhatap
اِحْمَرَرْتُنَّ  اِحْمَرَرْتُما  اِحْمَرَرْتِ  Müennes muhatap
 اِحْمَرَرْنااِحْمَرَرْتُ  Mütekkellim (ben, biz)

İFİLAL BABI FİİLİ MUZARİ ÇEKİM ÖRNEKLERİ

İfilal babı muzari fiil çekimlerinde başına eklediğimiz muzaraat harfleri (ا,ت,ي,ن) harfleri hep üstün olur. Fiilimizin ortadaki harfi ise üstün harekeli olur.  Şimdi örnekler verelim.

اَصْفَر  (sarı) kelimesi ifilal babına çevireceğiz. İlk başına i, son harfini de şeddeledik. اِصْفَرَّ  (sarardı) oldu. Muzari hali يَصْفَرُّ (sararıyor) şeklinde ye harfi üstün ve ortadaki harf üstün olarak gelir. Burada ortadaki harf fe harfi olduğu için onu üstün hareke verdik.

CemiTesniye (ikil)Müfred (tekil) 
يَصْفَرُّونيَصْفَرَّانِيَصْفَرُّMüzekker gaib
يَصْفَرِرْنَتَصْفَرَّانِتَصْفَرُّMüennes gaib
تَصْفَرُّونتَصْفَرَّانِتَصْفَرُّMüzekker muhatap
تَصْفَرِرْنَتَصْفَرَّانِتَصْفَرِّينَMüennes muhatap
 نَصْفَرُّاَصْفَرُّMütekkellim (ben, biz)

اَسْوَد  (siyah) kelimesi ifilal babına çevireceğiz. İlk başına i, son harfini de şeddeledik. اِسْوَدَّ  (karardı) oldu. Muzari hali يَسْوَدُّ (kararıyor) şeklinde ye harfi üstün ve ortadaki harf üstün olarak gelir. Burada ortadaki harf vav harfi olduğu için onu üstün harekeledik.

CemiTesniye (ikil)Müfred (tekil) 
يَسْوَدُّونيَسْوَدَّانِيَسْوَدُّMüzekker gaib
يَسْوَدِدْنَتَسْوَدَّانِتَسْوَدُّMüennes gaib
تَسْوَدُّونتَسْوَدَّانِتَسْوَدُّMüzekker muhatap
تَسْوَدُّتَسْوَدُّتَسْوَدُّMüennes muhatap
تَسْوَدُّتَسْوَدُّتَسْوَدُّMütekkellim (ben, biz)

اَحْمَرْ  (kırmızı) kelimesi ifilal babına çevireceğiz. İlk başına i, son harfini de şeddeledik. اِحْمَرَّ  (kızardı) oldu. Muzari hali يَحْمَرُّ (kızarıyor) şeklinde ye harfi üstün ve ortadaki harf üstün olarak gelir. Burada ortadaki harf mim harfi olduğu için onu üstün olarak harekeledik.

CemiTesniye (ikil)Müfred (tekil) 
يَحْمَرُّونيَحْمَرَّانِيَحْمَرُّMüzekker gaib
بَحْمَرِرْنَتَحْمَرَّانِتَحْمَرُّMüennes gaib
تَحْمَرُّونتَحْمَرَّانِتَحْمَرُّMüzekker muhatap
تَحْمَرِرْنَتَحْمَرَّانِتَحْمَرُّMüennes muhatap
 نَحْمَرُّاَحْمَرُّMütekkellim (ben, biz)

İFİLAL BABI EMİR ÖRNEKLERİ

Sülasi mezid babtan olan ifilal babı için emri hazır yaparken sülasi fiillere emir yapar gibi yapıyoruz yani muzari fiilin muhatap kalıbından (sığasından) yapıyoruz. Sonunu meczum bir şekilde harekeleyeceğiz.

Sülasiden bu baba nakletmeyi ve daha sonra da maziden muzariye çevirmeyi tekrar anlatacağım. Eğer anladıysanız son iki satırı okumanız yeterlidir.

اَصْفَر  (sarı) kelimesi ifilal babına çevireceğiz. İlk başına i, son harfini de şeddeledik. اِصْفَرَّ  (sarardı) oldu. Muzari hali يَصْفَرُّ (sararıyor) şeklinde ye harfi üstün ve ortadaki harf üstün olarak gelir. Burada ortadaki harf fe harfi olduğu için onu üstün hareke verdik. Emir haline getirmek istediğimizde muhatap kalıbı (sığası) olan تَصْفَرُّ kalıbını kullanacağız. Başındaki te harfini kaldıracağız ve yerine esreli elif koyacağız. Son harfi cezmleyeceğiz. اِصْفَرَّ  olacak. Sarar manasına gelir.

CemiTesniye (ikil)Müfred (tekil) 
اِصْفَرُّوااِصْفَرَّا  اِصْفَرَّ  Müzekker muhatap
اِصْفَرِرْنَاِصْفَرَّا  اِصْفَرِّي  Müennes muhatap

اَسْوَد  (siyah) kelimesi ifilal babına çevireceğiz. İlk başına i, son harfini de şeddeledik. اِسْوَدَّ  (karardı) oldu. Muzari hali يَسْوَدُّ (kararıyor) şeklinde ye harfi üstün ve ortadaki harf üstün olarak gelir. Burada ortadaki harf vav harfi olduğu için onu üstün harekeledik. Emir haline getirmek istediğimizde muhatap kalıbı (sığası) olan تَسْوَدُّ kalıbını kullanacağız. Başındaki te harfini kaldıracağız ve yerine esreli elif koyacağız. Son kısmı meczum (cezmli) olacak اِسْوَدَّ  olacak. Karar manasına gelir.

CemiTesniye (ikil)Müfred (tekil) 
اِسْوَدُّوا  اِسْوَدَّا  اِسْوَدَّ  Müzekker muhatap
اِسْوَدَدْنَاِسْوَدَّا  اِسْوَدِّيMüennes muhatap

اَحْمَرْ  (kırmızı) kelimesi ifilal babına çevireceğiz. İlk başına i, son harfini de şeddeledik. اِحْمَرَّ  (kızardı) oldu. Muzari hali يَحْمَرُّ (kızarıyor) şeklinde ye harfi üstün ve ortadaki harf üstün olarak gelir. Burada ortadaki harf mim harfi olduğu için onu üstün olarak harekeledik. Emir haline getirmek istediğimizde muhatap kalıbı (sığası) olan تَحْمَرُّ kalıbını kullanacağız. Başındaki te harfini kaldıracağız ve yerine esreli elif getireceğiz. Son kısmı meczum (cezmli) olacak. اِحْمَرَّ olacak. Kızar manasına gelir.

CemiTesniye (ikil)Müfred (tekil) 
اِحْمَرُّوااِحْمَرَّااِحْمَرَّMüzekker muhatap
اِحْمَرِرْنَاِحْمَرَّااِحْمَرِّيMüennes muhatap

İFİLAL BABI MASTARLAR VE ÖRNEKLERİ

Sülasi fiilleri bu babın mastarından gelmesi için şunları yapmalıyız.

  •  Fiilimizin başına i harfini getireceğiz.
  • Sülasi fiilin son harfini şeddeleyeceğiz.
SÜLASİ MAZİANLAMITEFİL MASTARANLAMI
اَحْدَبُKambur    اِحْدِبَابKamburlaşt
اَخْضَرYeşilاِخْضِرَارYeşillenmek
اَبْيَضBeyazاِبْيِضَاضBeyazlaşmak  

İfal babını öğrenmek için tıklayınız.

İftial babını öğrenmek için tıklayınız.

İnstagram hesabımızı takip ederek her gün farklı bilgiler öğrenebilirsiniz. Takip için tıklayınız.

İFİLAL BABI KONU ANLATIMI 
(باب اِفْعِلال)
İFİLAL BABI 6 2

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top