Borçtan Kurtulma Duası

Allâhümme mâlikel mülki tü’til mülke men teşâü ve tenziul mülke mimmen teşâü ve tüızzü men teşâü ve tüzillü men teşâü bi yedikel hayr, inneke alâ külli şey’inkadiyr.

Tûlicül leyle fin nehâri ve tûlicün nehâra fil leyli ve tuhricül hayye minel meyyiti ve tuhricül meyyite minel hayyi ve terzüku men teşâü bi gayri hısâb.

Rahmâned dünyâ vel âhıra ti ve rahıymehümâ tü’tî men teşâü minhümâ ve temneu men teşâ’, ırhamnî rahmeten tuğnînî bihâ an rahmeti men sivâk.

Cenabı Peygamber (s.a.v.) Efendimiz ashabı kiramdan Muaz b. Cebel (r.a.) hazretlerini bir cuma günü göremez ve Cuma namazından sonra yanına teşrif eder ve nerede olduğunu sorar.
Muaz b. Cebel (r.a.):

“Ya Resulellah, bir yahudinin üzerimde kırk dirhem gümüş alacağı olduğundan, taraf-ı saadetinize teveccüh etmişken huzurunuza varabilmekten beni men etmiştir.” cevabında bulunur.

Cenabı Peygamber Efendimiz:
“Ya Muaz, sana bir dua öğreteyim ki ona devam edersen Sabır dağı kadar borcun olmuş olsa Cenabı Hakk onu öder.” buyururlar ve bu duayı öğretirler.

* Diğer hadisi şerifte bu duanın esrarına dair Resulü Ekrem (s.a.v.) şöyle buyurmuşlardır:

” Yâ Muaz! Kulak ver, iyi dinle. Sana öyle bir dua öğreteceğim ki, üzerinde Uhud dağı kadar borcun olsa Cenabı Ecelli Allah sana borcunu ödettirir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*