Bilal Hoca

MÜZEKKER MÜENNES

MUZEKKER MUENNES KONU ANLATIMI

Bizim dilimizde olmayan fakat Arapçada bulunan müzekker müenneslik isimlerin eril ve dişil olarak ikiye ayrılması demektir. Bu ayrımı fiil- fail uyumunda, sıfat tamlamasında, mübteda haber uyumu vb. durumlarda önem arz etmektedir. MÜZEKKER MÜENNES KISIMLARI MÜENNES İSİM En basit ayrımı kelimenin sonunda kapalı te (ta’i marbuta) olan kelimeler müennestir.  Kelimenin müennes olduğunun işaretleri (alametleri) şunlardır. Kız […]

FİİLİ MUZARİYİ CEZM EDEN EDATLAR

FIILI MUZARIYI CEZM EDEN EDATLAR 1

Fiili muzarinin harekesi normalde merfudur yani ötreli veya ötreli imiş gibidir.  Fiili muzariyi cezm eden edatları fiilin başına getirirsek fiilimiz cezimli yani meczum olur. Gelin şimdi fiili muzariyi cezm eden edatlar neymiş önce onları öğrenelim sonra da fiilin tekil (müfret), ikil(tesniye( ve çoğul (cemi) da nasıl cezimli olduğuna bakalım. FİİLİ MUZARİYİ CEZM EDEN EDATLAR NEDİR? […]

NAİBİ FAİL NEDİR VE ÖRNEKLERİ

NAIBI FAIL NEDIR VE ORNEKLERI www.bilalhoca.com

Naibi fail konusuna geçmeden önce cümlenin ögelerini tekrar edelim. Bir cümlede işi yapan kişiye özne deriz. Arapçada bunun karşılığı faildir. İşten etkilenen şeye ise nesne deriz. Arapçası ise mefuldür. Faili belli olan fiillere Türkçede etken fiil, Arapçada ise malum fiil deriz. Mesela Ali camı kırdı dediğimizde bu cümlenin faili Ali’dir. Bazı durumlarda işi yapan belli […]

ARAPÇA-MARİFE-NEKRA

MARİFE nekra özet

Marife Nekra Konu Anlatımı Arapça marife nekra konusunu öğreneceğiz. Marife nekranın sadece isimlerle ilgili olduğunu baştan söyleyelim yani fiillerle ilgili bir konu değildir. MARİFE NEKRA NEDİR? Arapça’da isimleri cümlede kullanırken marife veya nekra olarak kullanmalıyız. Nekra tam olarak neyin kast edildiği belli olmayan isimlere denir. Marife ise bir kelimenin söylenildiği zaman herkes tarafından tam olarak […]

ARAPÇADA SIFAT TAMLAMASI VE ÖRNEKLER

arapçada sıfat tamlaması özet

Arapçada sıfat tamlaması öğrenmeden önce dilimizdeki sıfat tamlamalarına bakalım. Büyük ev, eski araba gibi örnekler verebiliriz. Arapça’ da sıfat tamlaması yapmak istiyorsak kelimelerin yerlerini değiştirmemiz gerekiyor. Yani önce nitelenen kelime(mevsuf) daha sonra niteleyen (sıfat) yazmalıyız. Ev büyük, araba eski gibi… Arapçada Sıfat Tamlamasının Ögeleri İki ögeden oluşur. Sıfat Ve Mevsufun Birbiriyle Uyumlu Olması Gereken Noktalar […]

Kane ve Kardeşleri

كان و اخوتها

Kane ve kardeşleri veya kane ve ehavatiha olarak da bilinen kelimeler isim cümlesinin başına gelerek onların harekesi değiştiren nakıs fiillerdir. Arapçada isimle başlayan cümlelere isim cümlesi denir. Mesela “Okul eskidir” gibi çoğunlukla durum bildiren cümlelerdir. Biz bu cümlenin başına kane ve kardeşlerinden birini getirerek o kelimelerin harekesini değiştireceğiz. Niçin kane ve kardeşlerine nakıs fiil diyoruz? […]

MUTTASIL-ZAMİRLER-ARAPÇA

Muttasil Zamirler Tablosu www.bilalhoca

ARAPÇA MUTTASIL ZAMİRLER (الضَّمائِر الْمُتَّصِلَة) Muttasıl zamirler Arapça konusunu öğrenmeden önce kendi dilimize bakmamız lazım. Dilimizde sahiplik/ iyelik ekleri olarak bilinen zamirlere denir. Bizde olduğu gibi kelimenin sonuna eklenir. Örnek verecek olursak kitabım, defterin, arkadaşları vb. kelimelerinin sonundaki ekler gibidir. Arapça ‘da isimlerin, fiillerin ve harflerin sonuna eklenir. Muttasıl(Bitişik) zamirleri aşağıda inceleyebilirsiniz. Muttasıl Zamirler Tablosu […]

MEHMUZ FİİL VE ÖRNEKLERİ

MEHMUZ FIIL KONU ANLATIMI

Mehmuz fiil asıl harflerinde hemze bulunan fiile denir. Başındaki me harfini attığınızda hmz yani hemzenin kaldığını göreceksiniz. Bu şekilde aklınızda kalıcı olur. Hemze fiilin ilk harfinde olursa mehmuz-ul fa, ikinci harfinde olursa mehmuz-ul ayn, üçüncü harfinde olursa mehmuz-ul lam diye isimlendirilir. Mehmuz fiilin çekimi salim fiilin çekimi gibi normaldir sadece mehmuz-ul fa olursa emir kalıbında […]

İSMİ FAİL KONU ANLATIMI VE ÇEKİMİ

ISMI FAIL KONU ANLATIMI 1

Arapça’da ismi fail konusunu öğreneceğiz. Arap dilinde kelimeler kalıplar ile türetilir. Matematik gibi düşünebiliriz. Bir kalıp var ve sen o kalıptaki harfleri değiştirdiğin zaman sonuca ulaşıyorsun. İşi yapanı belirtmek için kullandığımız bir kalıptır. İSMİ FAİL NEDİR? İsmi fail fiili yapan kişiyi söylemek için kullandığımız kalıptır. Bir nevi meslekleri bu kalıpla söyleyebiliriz. Mesela yazma işini yapan […]

ARAPÇA-MUNFASIL-ZAMİRLER

arapça kişi zamirleri arapça ben, sen, o

ARAPÇA MUNFASIL (KİŞİ) ZAMİRLERİ الضَّمائِر الْمُنْفَصِلَة Arapça kişi zamirlerine yani ismin yerine kullanılan zamirlere Arapça munfasıl zamirler diyoruz. Bu zamirler bazen özne bazen de nesne yerine kullanılır. Mantık bizim dilimizdeki le aynıdır. Yani ben, sen, o, onlar kelimesini neyin yerine kullanıyorsak Arapça zamirler ben, sen, o bunları da aynı şekilde kullanacağız. Arapçada ekstra olarak kadınlar […]