Bilal Hoca - 28 Şubat 2015, Cumartesi

HAVAS İLMİ NEDİR

30 Eylül 2013
521 kez görüntülendi

Resim bulunamadı

Nesnelerle harf, kelime ve duaların gizli özelliklerinden faydalanarak gaybdan haber verdiği veya varlıklar üzerinde etkili olduğu ileri sürülen bir ilim.


Bir nesnede bulunup başkalarında bu­lunmayan tabiat, özellik ve niteliği ifade eden hâs ve hâssa kelimelerinin çoğulu olan havas insanlar için kullanıldığında “sıra dışı, üstün, seçkin kişiler” anlamına gelir.

 

Havas kelimesi, “bir şeyde bulunup başkasında bulunmayan hal. kuvvet, te­sir, özellik” gibi anlamlara gelen hâssa­nın çoğuludur. Havâssu’l-Kur’ân terkibi Kur’an’dan bazı kelime, âyet ve sûrelerin belli bir tertibe göre okunması veya ya­zılması halinde niyet ve maksada uygun sonuçlar veren tesir ve özelliklerinden bahseden bir disiplini ve bunun literatü­rünü ifade eder.

 

Bazı kimseler, Allah’ın varlıkları farklı şekillerde ve bir hikmet üzere yarattığı gerçeğinden hareketle onlardaki ilâhî sır­ları keşfedebilmek için türlerini araştır­maya çalışmışlardır. Meselâ Câhiz, Gaz­zâlî, Demîrî, Zekeriyyâ b. Muhammed el-Kazvînî. Ebu’l-Ferec Abdurrahman b. Ebû Bekir b. Dâvûd, Hârûn Şah es-Simâvî gibi âlimler, tabiattaki canlı ve cansız varlıkların sahip oldukları özellikleri keşfetmek üzere gayret göstermiş, araştır­malarını kitap ve risaleler şeklinde orta­ya koymuşlardır. Bu husustaki genel yak­laşım şöyledir:
Her varlık türü kendi olu­şumunu sağlayan bir elemana sahiptir ve her varlık farklı karışımların meydana getirdiği bir birleşiktir; varlıkları diğerle­rinden farklı kılan bu özelliklere “havâs-su’l-eşyâ” denilir. Dolayısıyla her varlığın kendine ait bir havassı söz konusudur. Ancak bazı varlıkların hâssaları bilinmek­te, bazılarınınki ise gizli olduğu için bilin­memektedir. Havas ilmiyle uğraşanlar, bu gizlilikleri keşfederek olağan üstü sa­yılan birtakım işleri yaparlar.

 

Türkiye'nin Twitter'i

HAVAS İLMİ NEDİR Haberine Ait Etiketler

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.